ӨДҮҮЛЭХ

Муу хэрэг явдал гаргах - Нэн ч удалгүй өдүүлсэн хэргийнхээ ялыг эдлэхээр хүмүүжүүлэх газар оджээ. дэлгэрэнгүй... замд нь өдүүлэх (явах замыг нь амдан тосуулж хэрүүл шуугиан, зодоон гаргуулах), гэмт хэрэг өдүүлэх (гэмт хэрэг тарих), өдүүлэн хоргоох (ямар нэгэн муу хэрэг хийхээр саатуулан ээрэх).

замд нь өдүүлэх явах замыг нь амдан тосуулж хэрүүл шуугиан, зодоон гаргуулах
гэмт хэрэг өдүүлэх гэмт хэрэг тарих
өдүүлэн хоргоох ямар нэгэн муу хэрэг хийхээр саатуулан ээрэх