ӨЕГДӨХ

Бялуурч ихэд цатгалдах; хэтэрхий өег болох: хонь ямаа таананд өегдөх (хонь ямаа таана их идсэнээс дэлгэрэнгүй...