ӨЕГ

1. Шим тэжээл сайтай, нүнжигтэй, чанарлаг: өег хоол (шим тэжээлтэй хоол) - Миний хүү наад сүүлээ дэлгэрэнгүй... С.Лочин нар. Галтай залуу нас., өег цаг (элбэг дэлбэг сайхан цаг);


2. Цатгалан: өег суух (цатгалан байх); өег цатгалан [хоршоо] (хоол унданд ховдоглон шунахгүй байдал, цатгалан) - дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Аливаа зүйлд хомхойрон шунадаггүй таатай байдал: өег сэтгэл (тааламжтай сайхан сэтгэл) - Өег сэтгэл төрөм өөдрөг юм дэлгэрэнгүй... Б.Жамц. Сэтгэлийн нууц., өег тавтай (амар тайван байгаа нь), өег явах (сэтгэл санаа тайван, хангалуун байдалтай байх) - Сэтгэл минь юутай өег явдгийг ярих юун билээ. Л.Дашням. Нялх ногоо.

өег хоол шим тэжээлтэй хоол
өег цаг элбэг дэлбэг сайхан цаг
өег суух цатгалан байх
өег цатгалан хоол унданд ховдоглон шунахгүй байдал, цатгалан
өег сэтгэл тааламжтай сайхан сэтгэл
өег тавтай амар тайван байгаа нь
өег явах сэтгэл санаа тайван, хангалуун байдалтай байх