ӨДӨРЧЛӨХ

1. Өдөр дараалах; өдөр өдрөөр бодох, тооцох: өдөрчлөн тэмдэглэх (өдөр дараалан тэмдэглэх);


2. Хонож өнжилгүйгээр өглөө гараад, үдэш ирэх: өдөрчлөн явах (өглөө гараад орой болтол явах).

өдөрчлөн тэмдэглэх өдөр дараалан тэмдэглэх
өдөрчлөн явах өглөө гараад орой болтол явах