ӨДӨХ

Ямар нэгэн хэрэг явдлыг анх эхэлж үүсгэх, сэдэх: үг өдөх (хэрүүл хийхийг оролдох) - Хэрэг үйлсийг дэлгэрэнгүй... Субашид., яриа өдөх (яриа үүсгэхээр оролдох) - Балдан бас яриа өдөх санаатай суулаа. Д.Мягмар. Нийлэх замын уулзварт., өдөн хатгах (ямар нэгэн муу зүйл хийлгэхийг хичээх); өдөх халдах [хоршоо] (элдэвлэн оролдох), өдөх маргах [хоршоо] (хэрүүл үүсгэн мэтгэлцэх) - Үг өдөж маргах дуртай билээ. С.Эрдэнэ. Хонгорзул., өдөх сөдөх [хоршоо] (хэрүүл маргаан үүсгэхийг оролдох) - Өнгийн нөхөр Жамбын нь өдөж сөдсөн хэрэг дээ. С.Дашдэндэв. Гурван айл.

үг өдөх хэрүүл хийхийг оролдох
яриа өдөх яриа үүсгэхээр оролдох
өдөн хатгах ямар нэгэн муу зүйл хийлгэхийг хичээх
өдөх халдах элдэвлэн оролдох
өдөх маргах хэрүүл үүсгэн мэтгэлцэх
өдөх сөдөх хэрүүл маргаан үүсгэхийг оролдох