ОЛОНСОГ

Олон түмэнтэй нийцтэй, нийтэч: олонсог явах (олонтой эв найртай, олон найз нөхөдтэй байх).