ОЛОМТГОЙ

Аливаа зүйлийн нүх сүвийг андахгүй, овтой сэргэлэн байдал: оломтгой хүн (авхаалжтай сэргэлэн хүн) - дэлгэрэнгүй...