ОЛОН II

Олом: олсны эрч нь нийлбэл олонгийн сурнаас бөх [зүйр цэцэн үг] (хүч буурай ч гар нийлбэл чадал төгс дэлгэрэнгүй...

олсны эрч нь нийлбэл олонгийн сурнаас бөх хүч буурай ч гар нийлбэл чадал төгс болно гэсэн санаа
олон муутай эмээл бүү, тох ов муутай хүнд бүү итгэ аливаад нямбай няхуур, бодлоготой хандах гэсэн санаа
Ижил үг:

ОЛОН I