оломгүй далай
а. Хязгааргүй уудам далай, хөлгүй их ус - Оломгүй далай шиг ус олтригоо эвдсэн үе. Б.Явуухулан. Тэхийн зогсоол; б. [шилжсэн] Орчлон