ИРВЭГЭНЭХ

1. Хүний бие эрхтэн, сормуус дотно, гаднын нөлөөгөөр сэрвэгэнэн жирэлзэх мэдрэмж хөдлөх - Гомбо алтлаг сормуусыг дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос., гар бадайрч ирвэгэнэх (гар бадайрч жирвэгнэх), салхинд нүүр ам ирвэгэнэх (салхинд нүүр ам иржигэнэх), хөл чилж ирвэгэнэх (хөл чилж бадайрах);


2. Урсаж буй усны дээгүүр нарийн ар гарч ирэлзэх - Горхины ус чулуун дээгүүр ирвэгэнэн жирэлзэнэ. И.Дамбажав. дэлгэрэнгүй...
3. Зэрэглээнд холын бараа жирвэлзэх, бүрэг бараг хийх: зэрэглээнд холхи газар ирвэгэнэн харагдах (зэрэглээнд холхи газар бөртөлзөн дэлгэрэнгүй...
4. Хорхой шавж ирчигнэн хөдлөх - Нимгэн тунгалаг далавчтай соно нэг газар ирвэгнэж байгаад ухас ухасхийн ниснэ. С.Эрдэнэ. Хонгорзул;
5. Өвсний толгой салхинд найгалзан хөдлөх: салхинд өвсний толгой ирвэгэнэх (салхинд өвсний толгой намилзан бөхөлзөх).

гар бадайрч ирвэгэнэх

гар бадайрч жирвэгэнэх

салхинд нүүр ам ирвэгэнэх

салхинд нүүр ам иржигэнэх

хөл чилж ирвэгэнэх

хөл чилж бадайрах

зэрэглээнд холхи газар ирвэгэнэн харагдах

зэрэглээнд холхи газар бөртөлзөн харагдах

салхинд өвсний толгой ирвэгэнэх

салхинд өвсний толгой намилзан бөхөлзөх