ИРГҮЙ I

1. Мэс зэвсгийн ир муу, мохоо: иргүй сүх (мохоо сүх), иргүй хадуур (даалтгүй дэлгэрэнгүй...


2. Ид хав, ир чадал муу: иргүй амьтан (хойрго хашин амьтан), иргүй хүн (ааг омог байхгүй хүн), нас ахиж дэлгэрэнгүй... (нас ахиж намба суух);

3. Дурлан хүсэх, хорхойсох сэтгэл байхгүй;
4. Ир ханахыг мэдэхгүй: иргүй гөлөг (ховдог гөлөг), иргүй хүүхэд (хоолсог хүүхэд).

иргүй сүх

мохоо сүх

иргүй хадуур

даалтгүй хадуур

иргүй хутга мохоо хутга
иргүй хянгар мохоо хянгар
иргүй амьтан хойрго хашин амьтан
иргүй хүн ааг омог байхгүй хүн
нас ахиж иргүй болох нас ахиж намба суух
иргүй гөлөг ховдог гөлөг
иргүй хүүхэд хоолсог хүүхэд
Ижил үг:

ИРГҮЙ II