ИРГҮЙДЭХ I

Хөрөө сүх зэрэг юмны иргүй болох, мохох - Хорлох гэвэл нутаг салгуудахгүй, өрлөх гэвэл хутга иргүйдэхгүй гэсэн үг дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж., хөрөө иргүйдэх (хөрөө даахгүй байх, мохоодох).

Ижил үг:

ИРГҮЙДЭХ II