ИРГЭН I

1. Тухайн улсын байнгын хүн амын тоонд багтах бөгөөд үндсэн хуулиар олгосон бүх эрхийг эдлэх эрхтэй, үндсэн хуульд дэлгэрэнгүй...


2. Хүн ардын хүндэтгэл нэр: монгол иргэний ёс заншил (монголын ард түмний ёс заншил), иргэний дайн (улс орны доторх дэлгэрэнгүй...
3. Цэргийн биш хүн ард: иргэний агаарын тээвэр (хүн ардад үйлчлэх агаарын тээвэр), иргэний байгууллага (цэргийн биш дэлгэрэнгүй...
4. [хуучирсан] Улс, аймаг - Бодончар бас тэр иргэнийг юун иргэн гэж асуулгүй явна. Монголын нууц дэлгэрэнгүй... улс иргэн [хоршоо] (төр, олон түмэн).

Монгол улсын иргэн Монгол улсын уугуул оршин суугч
иргэний гэр бүлийг бүртгэх газар иргэний гэрлэлт, салалт зэргийг бүртгэх байгууллага
иргэний үнэмлэх аль улсын харьяат болохыг нь баталсан баримт бичиг
иргэний үүрэг тухайн улсын уугуул оршин суугчийн хуулийн хүрээнд биелүүлэх ёстой үүрэг
иргэний хууль иргэдийн хоорондох хөрөнгийн болон хөрөнгийн бус харилцааг зохицуулах хууль
иргэний эрх тухайн улсын уугуул оршин суугчийн хуулийн хүрээнд эдлэх эрх
ард иргэн ард түмэн
монгол иргэний ёс заншил монголын ард түмний ёс заншил
иргэний дайн улс орны доторх зэвсэгт тэмцэл
иргэний агаарын тээвэр хүн ардад үйлчлэх агаарын тээвэр
иргэний байгууллага цэргийн биш үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага
улс иргэн төр, олон түмэн
Ижил үг:

ИРГЭН II: