ИРГЭНШИЛ

Аливаа нэг нийгэмлэгийн эдийн болон оюуны соёлын цэцэглэл, нийгмийн хөгжлийн түвшин - Шинэ үеийн боловсрол дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Өмнө этгээдэд зорчсон тэмдэглэл., соёл иргэншил [хоршоо] (эдийн болон оюуны соёлын цэцэглэл, нийгмийн хөгжлийн түвшин).