ИРГЭНЛЭГ

Ард, иргэний чанар бүхий: хүмүүнлэг иргэнлэг нийгэм байгуулах (хүмүүнлэг ардчилсан нийгэм дэлгэрэнгүй...