ИРГҮҮЛ

1. Юмны гэдрэг эргүүлэн нугалсан өнцөг, мөр: авдрын иргүүл (авдрын илүү гарсан мөр), ваарны дэлгэрэнгүй... (ваарны эргэсэн амсар), ширээний иргүүл (ширээний тавцангийн булан, өнцөг);


2. Байлдаанд жагсаалаас гарч тулалдах хүн: ирүүл: иргүүлд гарах (ирүүлд гарах).

авдарны иргүүл авдарны илүү гарсан мөр
ваарны иргүүл ваарны эргэсэн амсар
ширээний иргүүл ширээний тавцангийн булан, өнцөг
иргүүлд гарах ирүүлд гарах