ИРГҮЙ II

Цавууны наалдаа, лагшин муутай нь.

Ижил үг:

ИРГҮЙ I