ИРВЭГЭР

Ирвийсэн юм, ирвийн тогтсон юм - Могой сүүлээ савлан урт ирвэгэр эрээн биеэ атав татав атируулан гулзганаж дэлгэрэнгүй... Д.Урианхай. Халуун зуны сүүдэр.