АМАР I

1. Амгалан, тайван, төвшин: биеийн амрыг харах (залхуурах), мэнд амар суух (сайн дэлгэрэнгүй...


2. Мэндлэхэд хэрэглэх хүндэтгэл үг, гачигдал зовлонгүй, амгалан тайван байхыг ерөөсөн утгатай - Анд нөхөд та нар минь амар сайн байцгаана уу. дэлгэрэнгүй...
амар тавиу орон даяар энх төвшин
биеийн амрыг харах

үйл ажлын амар хялбарыг эрэх

мэнд амар суух сайн суух
амар амгалан

аж амьдрал, санаа сэтгэл тайван

амар атар амар жимэр, сул тааваар
амар жаргал төвшин жаргал
амар жимэр а. Тайван амгалан; б. Хэл ам, хэрүүл тэмцэлгүй
амар заяа амгалан тайван
амар сайн

амар мэнд, аюул осолгүй

амар сайхан тайван сайхан
амар сул

чөлөөтэй

амар тайван айх аюулгүй, үймээн шуугиангүй, тайван амгалан
амар төвшин

тайван амгалан, тогтуун, үймээн самуунгүй

амар энх~энх амар өвчин зовлонгүй, амар тайван
амар мэнд~мэнд амар а. Тайван амгалан, эрүүл саруул, энх тунх; б. Мэндлэх мэдэх үг
амар заяа үзүүлэхгүй

байнга зовоодог, тайван байлгадаггүй

сүх далайтал үхэр амар, сүүж автал чөмөг амар хэрэг явдлыг болох хүртэл тайван амгалан байх гэсэн санаа
амрыг эрэх мэндийг нь асуух
амар байна уу дүү хүн ахмад настантай уулзаж мэндчилэхэд хэрэглэнэ
амар мэнд үү мэнд сайн уу
амар тайван уу тайван сайхан уу
амар зургаа

цагаан гаа, гишүүн зэрэг зургаан хөлөөр бүрэлдсэн монгол эм. Эс шингэснийг шингээх чадалтай

Ижил үг:

АМАР II

АМАР III

АМАР IV

АМАР V