амар жимэр
а. Тайван амгалан; б. Хэл ам, хэрүүл тэмцэлгүй