АМАР III
/ амьтан /

Мөрөгтэй төстэй, харавтар өнгөтэй нэг зүйл загас.

Ижил үг:

АМАР I

АМАР II

АМАР IV

АМАР V