АМАР II

Аливаа ажил үйлсийг хийхэд төвөггүй, хялбар дөхөм - Номхон тэмээ ноослоход амар гэж намайг хэлэхгүй болохоор зөрж дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Та бид уулзана., бичихэд амар (бичихэд дөхөм), гарахад амар (гарахад хялбар), хийхэд амар (хийхэд хялбар), амар хялбар [хоршоо] (энгийн, хүнд биш, төвөггүй) - Хар буруу санаатанд тийм амар хялбар юунд алдах асан билээ. Б.Ринчен. Монгол бичгийн хэлний зүйн удиртгал.

бичихэд амар бичихэд дөхөм
гарахад амар гарахад хялбар
амар хялбар энгийн, хүнд биш, төвөггүй
Ижил үг:

АМАР I

АМАР III

АМАР IV

АМАР V