амар байна уу
дүү хүн ахмад настантай уулзаж мэндчилэхэд хэрэглэнэ