амар тайван
айх аюулгүй, үймээн шуугиангүй, тайван амгалан