амар төвшин

тайван амгалан, тогтуун, үймээн самуунгүй