сүх далайтал үхэр амар, сүүж автал чөмөг амар
/ зүйр цэцэн үг /
хэрэг явдлыг болох хүртэл тайван амгалан байх гэсэн санаа