ЗАЙДАХ I

Эхнэр хүний үс, гэзгээ шанхлах: гэзэг зайдах (гэзэг үсээ янзалж засах), үс зайдах дэлгэрэнгүй...

гэзэг зайдах гэзэг үсээ янзалж засах
үс зайдах эмэгтэй хүн толгойн үсийг янзлан чимэглэх
Ижил үг:

ЗАЙДАХ II

ЗАЙДАХ III