үс зайдах
эмэгтэй хүн толгойн үсийг янзлан чимэглэх