ЗАЙДЛАХ I

1. Морь, малыг эмээл тохошгүйгээр унах, зайдагнах: зайдлан унах (эмээлгүй унах) - Монгол хүн дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл;


2. Морьтой хүний эмээлийн араар унах, сундалдах - Чи намайг зайдалж аваачаад гэрт минь хүргээд аль. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж;
3. Ямар нэгэн юман дээгүүр мордох: мод зайдлах (мод сандайлах), сандал зайдлах (сандал дэр мордож суух) - Сандал дэлгэрэнгүй...Яриа., хашаа зайдлах (хашаан дээр мордож суух);

4. [муушаал] Явган явах дургүй, цаг үргэлж унаа машин, морь мал унаж явах; халаа сэлгээгүй унах;
5. [шилжсэн] Эзэрхэх, эзэгнэх: *хүзүүн дээр нь зайдлах (дарлах, дийлэх, эзэгнэх).

зайдлан унах эмээлгүй унах
мод зайдлах мод сандайлах
сандал зайдлах сандал дэр мордож суух
хашаа зайдлах хашаан дээр мордож суух
хүзүүн дээр нь зайдлах дарлах, дийлэх, эзэгнэх
Ижил үг:

ЗАЙДЛАХ II