ЗАЙДМАЛ

1. Самнасан үсний хагалбар;


2. Ишт ургамлын хоёр үеийн хоорондох иш, найлзуурын хэсэг, зайдам.