ЗАЙЛААГҮЙ

Гарцаагүй - Муу сайн зарч нар л гал тавьснаас зайлаагүй гэж хилэн нь бадарчээ. С.Удвал. Та бид уулзана.