ЗАЙЛАГЧ

Зугтагч, зайлж явагч хүн: зайлагч этгээд (орхин явагч, хулжин дутаагч этгээд) - Шахавч үл дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл.