ЗАЙЛАХ I

1. Ус, шингэн эм балгаж амаа ариутгах: ам зайлах (шингэн зүйлээр амаа ариутган цэвэрлэх), дэлгэрэнгүй...


2. Сав суулганд цэвэр ус хийж хөдөлгөх, займруулан цэвэрлэх: сав зайлах (сав усаар займруулан цэвэрлэх), хир буртгийг угааж дэлгэрэнгүй... (хир буртгийг угааж сэгсэрхийлэн цэвэрлэх);

3. Шингэн зүйлийг сэгсрэн хөдөлгөх; найруулах: савтай нь зайлах (савтай нь сэгсэрч найруулах);
4. Зэс гуулин савны дотор талыг цагаан тугалга хайлуулан өнгөлөх, энэ аргаар бусад сав суулга мэтэд өнгөр тогтоох: тосоор зайлах дэлгэрэнгүй...
5. Угаасан хувцсыг цэвэр усанд булхаж хөөсийг нь арилгах: угааж зайлах (усанд булхан угааж цэвэрлэх);
6. Бие ширүүн хөдлөх, морь унаанд сэгрэгдэх зэргээс болж гэдэс эвгүй болох: бие зайлах (бие агсгагдах), гэдэс зайлах дэлгэрэнгүй...
ам зайлах шингэн зүйлээр амаа ариутган цэвэрлэх
эмээр зайлах эм бүхий шингэн балган булхаж цэвэрлэх
сав зайлах сав усаар займруулан цэвэрлэх
хир буртгийг угааж зайлах хир буртгийг угааж сэгсэрхийлэн цэвэрлэх
савтай нь зайлах савтай нь сэгсэрч найруулах
тосоор зайлах тосоор өнгөлөх
тугалгаар зайлах хайлмал тугалгаар хөлбөрүүлэн бүрэх
угааж зайлах усанд булхан угааж цэвэрлэх
бие зайлах

буруулах, зам тавьж өгөх, биеэ сэгсчих

гэдэс зайлах гэдэс дотор доргин эвгүйрэх
Ижил үг:

ЗАЙЛАХ II

ЗАЙЛАХ III