ЗАЙЛБАРГҮЙ

1. Зайлж зугтах газаргүй;


2. Гарцаагүй - Ингэхлээр эзэн Хүрэнтөх аль нэг хар санаат түшмэлийнхээ ятгаанд орж надад мууг хийх болсон нь зайлбаргүй.дэлгэрэнгүй...