ЗАЙЛДАС

1. Сав суулга зэргийг угааж зайлсан бохир ус;


2. Голын элс мэтийн хөвсгөр хурдсыг угаасны дараа тунаж үлдсэн эрдсийн найрлага судлал дээр үндэслэн ашигт малтмалыг эрж олох арга;
3. Зайлуур.