ЗАЙЛУУЛАХ I

1. Зайлан угаалгах, цэвэрлүүлэх; булхуулах;


2. Сэгсрэн найруулуулах;
3. Хайлсан шингэн зүйлийг зайлах аргаар сав суулгын дотрыг өнгөлүүлэх;
4. Гэдэс дотор зайлагдах.

Ижил үг:

ЗАЙЛУУЛАХ II

ЗАЙЛУУЛАХ III