ЗАЙЛУУРДАХ

1. Зайлуур дагнан хэрэглэх;


2. Зайлуураар сав суулга өнгөлөх.