ЗАЙМРААЧ

Зайлж займрахдаа чадамгай; бултахдаа дадамгай: займраач хүн (булзамхай хүн).