ЗАЙМАХ

1. Усан дээр хөвж байгаа юмны хэлбэлзэх: сал займах (сал дайвалзах);


2. Сав суулганд хийсэн шингэн зүйлийн сажигдан цалгилах: тогоотой сүү займах (тогоотой сүү дайвлах);
3. Бүхэлдээ хажуу тийш найган хөдлөх, савлах: завилж суугаад займах (завилж суугаад дороо хайвчих), эмээл дээрээ дэлгэрэнгүй... (эмээл дээрээ ганхах);

4. [шилжсэн] Ажил хэрэг, хариуцлагаас бултах: бултах займах хоршоо (а. Бултах зугтах; б. [шилжсэн] Ажлаас хойш суух), үйлдсэн дэлгэрэнгүй... (үйлдсэн буруу хэргийнхээ хариуцлагаас элдвээр зугтах).

сал займах сал дайвалзах
тогоотой сүү займах тогоотой сүү дайвлах
завилж суугаад займах завилж суугаад дороо хайвчих
эмээл дээрээ займах эмээл дээрээ ганхах
бултах займах а. Бултах зугтах; б. [шилжсэн] Ажлаас хойш суух
үйлдсэн буруу хэргээсээ бултаж займах үйлдсэн буруу хэргийнхээ хариуцлагаас элдвээр зугтах