бултах займах
а. Бултах зугтах; б. [шилжсэн] Ажлаас хойш суух