ЗАЙЛУУР

1. Угаах зайлах, ариутгахад хэрэглэх эм: зайлуур эм (зайлж ариутгах эм);


2. Зайлдас: шүдний зайлуур (шүд зайлсан муу юм);
3. Сав суулга зэргийг өнгөлж зайлах зарим төмөрлөг: тугалган зайлуур (сав суулга өнгөлөх тугалган дэц).

зайлуур эм зайлж ариутгах эм
шүдний зайлуур шүд зайлсан муу юм
тугалган зайлуур сав суулга өнгөлөх тугалган дэц