ЗАЙЛУУЛАХ II

1. Хүн, амьтан, юмыг өөр газар шилжүүлэх, хөөж туух, нүднээс далд болгох: хөөн зайлуулах (хөөн дэлгэрэнгүй...


2. Гэм хорыг холдуулах - Должингийнд аянга цахилгаан зайлуулах ид шидийн юм бий байх гэж итгэх явдал ч байжээ. дэлгэрэнгүй...

хөөн зайлуулах хөөн арилгах
газар байгаа ном дэвтрийг хүний хөлөөс зайлуулах газар байгаа ном дэвтрийг хүний хөлөөс холдуулах
Ижил үг:

ЗАЙЛУУЛАХ I

ЗАЙЛУУЛАХ III