ЗАЙЛГАХ II

1. Сав суулга зайлуулах;


2. Зайлан угаалгах.

Ижил үг:

ЗАЙЛГАХ I