ЗАЙЛАГДАХ

1. Зайлахад цэвэрших;


2. Шингэн ачаа донсолгоонд займран бүлэгдэх, исэх;
3. Унаа, тэрэгний донсолгоонд бие доргисноос гэдэс дотор эвгүй болох, дотор муухайрах: бие зайлагдах (бие сэгсрэгдэх), гэдэс дэлгэрэнгүй... (унаа, тэргэнд суусаар дотор муухайрах) - Ээж морины явдалд бие нь зайлагдаж эвгүй байгаа бололтой ярвайж, жолоогоо сул тавьсан харагдана. С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө.

бие зайлагдах бие сэгсрэгдэх
гэдэс дотор зайлагдах унаа, тэргэнд суусаар дотор муухайрах