ЗАЙЛАГСАД

Зайлж зугтагсад, дүрвэгсэд - Хасар хав хүчтэй тул хатгалдан зайлагсдыг харвах сумын хүчээр хамж авчирдаг дэлгэрэнгүй... Монголын нууц товчоо.