ЗАЙЛАА

1. Зайлах үйлийн нэр;


2. Монгол бөхийн нэг зүйл мэх.