ЗАЙДЛАХ II

Морь, малын мундааны хойдох хотгордуу, зайдалдаг хэсэг - Зайдлах дээр нь хүүхдээ суулгаад морио дэлгэрэнгүй.... И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.

Ижил үг:

ЗАЙДЛАХ I