ЗАЙДАХ II

1. Зай тавьж өгөх, зайлан салж одох, ангижрах, холдох: нутаг уснаасаа зайдах (нутаг уснаасаа алс дэлгэрэнгүй...


2. Элгэмсүү бус, дотно биш болох, зай барих;
3. Ажил, мэргэжлийн талаар төсөөрөх: зайдаад бичиж чадахгүй байх (бичилгүй удсанаас бүр төсөөрчхөөд бичиж чадахгүй байх), дэлгэрэнгүй...
нутаг уснаасаа зайдах нутаг уснаасаа алс явах
зайдаад бичиж чадахгүй байх бичилгүй удсанаас бүр төсөөрчхөөд бичиж чадахгүй байх
мэргэжлээсээ зайдах мэргэжлээсээ холдож төсөөрөх
Ижил үг:

ЗАЙДАХ I

ЗАЙДАХ III