ЗАЙДАХ III
/ нутгийн аялгуу /

буриад Зангидах, гогцоолдох: чөдөр зайдах (чөдөр зангидах).

Ижил үг:

ЗАЙДАХ I

ЗАЙДАХ II