ЗАЛИН II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Аянга: залин буух (аянга буух) - Гэгээн цагаан өдөр дунд гэнэт тэнгэрийн залин дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Ижил үг:

ЗАЛИН I